Wat is verantwoord reizen? Er zijn veel manieren om rekening te houden met mens en natuur. Respectvol omgaan met de lokale bevolking en hun gewoonten en gebruiken. Het ondersteunen van initiatieven die mensen de kans geven zichzelf te ontplooien, dieren de kans geven een dierwaardig bestaan te hebben en de natuur de ruimte te geven zichzelf te zijn.